Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 Souhrn

 1. Práva a povinnosti prodávajícího
 2. Práva a povinnosti kupujícího
 3. Objednávka zboží
 4. Dodací podmínky a cena přepravy
 5. Varianty platby
 6. Bezpečnost a ochrana informací
 7. Zrušení objednávky a vrácení zásilky
 8. Nebezpečí škody na zboží
 9. Platební podmínky
 10. Záruční podmínky
 11. Kontrola dodávky
 12. Reklamace dodávky zboží
 13. Neoprávněná reklamace
 14. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti prodávajícího

 • prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího
 • veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací)
 • prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to písemně požádá
 • prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu
 • prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění
 • prodávající je povinnen dodržet ceny zboží uvedené v eshopu pestovani.cz v době vytvoření objednávky
 • prodávající má právo stanovit rozdílné ceny zboží v kamenných obchodech, pokud koupi zboží nepředchází objednávka prostřednictvím eshopu a jeho osobní odběr

2. Práva a povinnosti kupujícího

 • kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno
 • kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné ceny za dodávku zboží. S konečnou cenou je zákazník vyrozuměn již při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením
 • kupující má právo odstoupit od smlouvy (vrácení zásilky) do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou
 • kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou viz (Bezpečnost a ochrana informací)

3. Objednávka zboží

 • veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Pestovani.cz jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit písemným potvrzením objednávky
 • kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých registračních údajů a náležitostí objednávky. Místem dodání je adresa kupujícího uvedená ve formuláři, případně adresa dodání zboží
 • zboží je expedováno dle dodacích podmínek serveru Pestovani.cz
 • pro kupujícího platí ceny v době objednání, ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny s DPH 21%
 • odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, uvedenou při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán
 • při správném provedení objednávky bude kupujícímu obratem zaslán potvrzovací e-mail
 • při nevyzvednutí zásilky ze strany kupujícího od dopravce si prodávající vyhrazuje právo účtovat při další objednávce kupujícímu 1x poštovné a balné navíc

4. Dodací podmínky a cena přepravy

 • přeprava DPD 24-48 hodin
 • osobní odběr na našich prodejnách v Ústí nad Labem, nebo v Teplicích
 • v případě že máte zájem o jiný druh přepravy (náš rozvoz, Česká Pošta, PPL), kontaktujte nás, určitě Vám vyjdeme vstříc
 • při objednávce do 3000,- Kč je přepravné dle aktuálního ceníku DPD
 • při objednávce nad 3000,- Kč je balné a poštovné zdarma (platí pouze na jeden balík do 50kg – při vícekusové, těžší zásilce, nebo dodání do ciziny budete dodatečné informováni o ceně přepravy)

5. Varianty platby

Zboží můžete uhradit těmito způsoby:

 • Platba převodem
 • Dobírka (pouze pro doručení v ČR)
 • V hotovosti na prodejně

6. Bezpečnost a ochrana informací

 • při vyplňování objednávkového nebo registračního formuláře na stránkách poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – jsme si vědomi důvěrnosti vašich osobních údajů a působnosti zákona o ochraně osobních údajů
 • prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání)
 • používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromažďováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech
 • osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a provozovatel tyto údaje zlikviduje
 • provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům

7. Zrušení objednávky a vrácení zásilky

 • kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu – v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000
 • v takovém případě je kupující povinen:
  1. o tom nejprve řádným písemným způsobem informovat prodávajícího s uvedením objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz
  2. poté nepoužité a nepoškozené zboží se všemi prodejními doklady (kopiemi) o koupi zaslat na své náklady (v původním nepoškozeném obalu, kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.. ) na adresu prodávajícího
  3. pokud jsou tyto podmínky splněny, prodávající se zavazuje vrátit kupní cenu kupujícímu na jeho účet a to do 14 dní od zpětného převzetí zboží
  4. pokud spotřebitel zboží používá ve lhůtě 14 dnů pro odstoupení a pak zboží vrátí, může nést náklady, které prodejci vznikly v souvislosti s opotřebením zboží
 • vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné (bez dobírky), prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány prodávajícím složenkou na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět – zrušení objednávky ze strany prodávajícího
 • nedošlo-li ještě k převzetí zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do jednoho měsíce od jejího uzavření
 • v případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné
 • prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  2. změnila se výrazným způsobem cena
  3. zboží je momentálně doprodáno
 • v případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, …)
 • v případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a to do 30 dní od odstoupení od smlouvy

8. Nebezpečí škody na zboží

 • nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce

9. Platební podmínky

Platba za dodané objednané zboží bude uskutečněna:

 • 1) v hotovosti – při převzetí dodávky na pobočce
 • 2) v hotovosti – dobírkou (pouze ČR)
 • 3) platbou bankovním převodem (pouze po dohodě s prodávajicím)
 • 4) platba předem – zálohovou fakturou – (při objednání nestandardního zboží)

10. Záruční podmínky

Na výrobek je poskytnuta záruka 24 měsíců ode dne prodeje koncovému uživateli. Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu, nebo chybou výroby. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným provozem a užíváním výrobku a na spotřební materiál (baterie). Nárok se uplatňuje pouze po předložení řádně a úplně vyplněného záručního listu v okamžiku prodeje a originálu účtenky k výrobku a datem prodeje. Do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí výrobku uživatelem, nebo okamžiku, kdy je uživatel povinen výrobek převzít. Dokladem o této době jsou vydané opravní listy. Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v případech:

 • výrobek byl instalován, nebo používán v nesouladu s návodem k obsluze
 • výrobek byl poškozen přetěžováním, znečištěním, zanedbanou údržbou apod.
 • údaje v dokladech se liší od údajů uvedených na výrobku
 • bylo poškozeno výrobní číslo nebo záruční plomba přístroje – zásahem do výrobku neautorizovanou osobou
 • výrobek byl používán pro jiné účely než je pro spotřební elektroniku obvyklé
 • výrobek byl mechanicky poškozen
 • výrobek byl poškozen použitím nevhodných médií nebo spotřebního materiálu
 • výrobek byl poškozen zásahem vyšší moci

Uživatel který uplatnil právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny. Nebude-li při opravě nalezena vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem uživatel.

11. Kontrola dodávky

 • kupující je povinen zkontrolovat obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hodin a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího

12. Reklamace dodávky zboží

 • v případě zjištěných závad se kupující zavazuje prodávajícího informovat do 3 dnů od převzetí zboží e-mailem na adresu: info@pestovani.cz, telefonicky, nebo poštou (s uvedením popisu závady a popis jejího vzniku, uvedením objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.)
 • kupující je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění
 • pokud kupující předmět plnění neprohlédne nebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění
 • vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do konce záruční doby
 • kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením (popř. faxem nebo e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně
 • při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou (kopiemi).
 • prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím
 • o výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (e-mailem, telefonicky, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace
 • odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku
 • náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník
 • vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky, úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní, případné spory mezi obchodem Pěstování.cz a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou, v takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde https://www.coi.cz/informace-o-adr/, než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme kupujícímu nejdříve využít kontakt na nás pro vyřešení nastalé situace

13. Neoprávněná reklamace

 • při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) si prodávající vyhrazuje právo požadovat úhradu vzniklých nákladů za dopravu, opravu… atd.)

14. Závěrečná ustanovení

 • účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1) Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a násl.
 • tato smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas. Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.
 • tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky
 • tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2007

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Prohlášení o nakládání s osobními údaji

Uživatel projevil souhlas zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře, kde byl jednoznačně informován o možnosti projevení souhlasu se zpracováním osobních údajů a také odkázán na tento dokument a vyzván k jeho přečtení.

Majitel webu V & V GREEN spol. s r.o. IČO: 28707737 prohlašuje, že na základě projeveného souhlasu uživatele webu zpracovává následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa

Za těmito účely:

 • Shromažďování údajů o klientech, jejich oslovení za účelem marketingového či obchodního sdělení.

Na dobu:

 • Po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění účelu jejich zpracování.

K výše uvedeným údajům budou mít přístup následující subjekty a osoby:

 • Správce: V & V GREEN spol. s r.o. IČO: 28707737
 • Zpracovatel: Michal Macák – emline.cz, IČ: 75269872 (správce webu)

Přístup k datům je uživateli umožněn na základě žádosti zaslané na email majitele webu:

Výpis dat, které jsou o něm evidovány mu bude zaslán na email, který majitel eviduje. Na stejném emailu je možné požádat o výmaz dat, zapomenutí, nebo úpravu dat a rozsahu souhlasu.

Osobní údaje z tohoto webu budou uchovávány v jeho databázi, která je přístupná pouze přes zabezpečený protokol HTTPS se zabezpečeným certifikátem.

Cookies s osobními údaji uživatelů se na tomto webu neukládají.